Az InnovaLab Intézet azzal a céllal alakult, hogy kutassa és fejlessze mind az egyéni, mind a szervezeti szintű kreativitást és innovációt. Felmérések, auditok révén feltérképezzük a kreativitást és innovációt facilitáló és gátló tényezők általános, specifikus jelenlétét és ezek szinergiáit, valamint intervenciós programokat állítunk fel, melynek megvalósításához - szükség esetén - célzott képzési és fejlesztés programokat kapcsolunk. Kutatásaink és fejlesztő programjaink kidolgozásához és megvalósításához egyedi, tudományos alapú megközelítéssel, szakértői partnerek bevonásával társítjuk a pszichológia, szociológia, szervezetfejlesztés aktuális ismereteit.

Az ötlet egy csendben szálló gondolat, amit ha az elme képes elkapni, akkor az ember felelőssége, hogy ezt a gondolatot megossza másokkal is. Így válhat az öltet adománnyá a világ számára.

A kreativitás az egyének teljesítménye, míg az innováció a szervezetek megújulási teljesítményeként értékelhető, mely az egyének kreatív potenciáljából táplálkozik. Ezért az InnovaLab Intézet felmérési és fejlesztési programjai az egyén, az egyén-szervezet ökológia, valamint az egyén-szervezet-környezet ökológia szempontjaiból vizsgálja a rendelkezésre álló és szükséges erőforrásokat.

  • Innovatív társas ökológia kialakítása - innovációt és kreativitást támogató környezet kialakítása (irodák, eszközök, fórumok és folyamatok)
  • Képzések - Egyéni- és csapatfejlesztés, coaching, tréning (kreatív gondolkozás, problémamegoldás, csapatépítés, elköteleződés-, érzelmi intelliegencia és kommunikációfejlesztés, konfliktuskezelés, stb.)
  • Fejlesztések - Szervezetfejlesztés, szervezeti kultúra formálása, innovációt támogató toborzás/kiválasztási eljárások kidolgozása, innovációt és kreativitást támogató motivációs és teljesítményértékelési rendszerek kialakítása, kommunikáció, storytelling
  • Tudásmegosztás - Ötletgeneráló workshopok és rendezvények, tudásmegosztást szolgáló eszközök bevezetése és folyamatok kidolgozása (crowdsourcing), kollaboratív kommunikációs eszközök bevezetése
  • Kutatások - Szervezeti kreativitás és innovációs potenciál felmérése, innovációs audit (facilitáló és gátló tényezők a szervezetben)